Projekt Večernej školy tvorivej fotografie je zatiaľ najrozsiahlejším kurzom v našej ponuke. Vzdelávanie trvá 6 mesiacov, počas ktorých prebehne 60 hodín teoretického vzdelávania i praktických foto-workshopov. Naša večerná fotoškola predstavuje platformu pre neformálne výtvarné vzdelávanie dospelých – je to intenzívny kurz je zameraný nielen na technickú, ale najmä na výtvarnú stránku fotografie. Účastníci fotoškoly nadobudnú schopnosť pracovať s vizuálnym jazykom a používať pri svojej fotografickej práci výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Teoretická časť vzdelávania je zameraná na prvky výtvarného jazyka v kombinácii s vybranými kapitolami dejín umenia. Praktickú časť tvoria výtvarné fotografické úlohy.

Po úspešnom prvom ročníku v roku 2020 sme v čase od marca do septembra 2023 zrealizovali druhý ročník tohto vzdelávacieho projektu. Výber prác čerstvých absolventov vám ponúkame v podobe absolventskej výstavy, ktorú sme slávnostne otvorili 23.11.2023 v priestoroch átria Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach. Výstava potvrá do 14.1.2024.

Myslím, že absolventi fotoškoly si až teraz poriadne uvedomujú, aký kus práce majú za sebou a čo všetko sa im za ten polrok spoločných aktivít podarilo vytvoriť. Dúfam, že sú na seba hrdí. Ja na nich hrdá som 🙂

Na našu výstavu sa nám však zďaleka nevošli všetky fotografie, ktoré by sme Vám chceli ukázať 🙂 Preto sme vytvorili ešte aj online galériu prác rozdelenú podľa jednotlivých výtvarných tém, ktorú nájdete v spodnej časti tohoto článku.

 

Večerná škola tvorivej fotografie 2023 – absolventi

Účastníci vzdelávania v roku 2023 (na fotkách zhora zľava):
Zuzana Pintérová, Zuzana Hudáková, Aneta Barčová, Ján Hreško, Peter Šimkanin, Gabriela Helcmanovská, Katarína Dzurčaninová
a Michaela Eliáš – lektorka 🙂

Týchto sedem fotografov počas 6 mesiacov “prelúskalo” tieto výtvarné témy:

  • Bod, škvrna, plocha, štruktúra.
  • Čiara a línia. Výrazové možnosti rôznych druhov línií vo fotografii.
  • Plocha a tvar. Svetlo a tieň. Plošné vs. priestorové zobrazenie tvarov.
  • Farba a jej fyzikálny základ. Systém miešania farieb a farebná harmónia. Využitie farieb vo fotografii. Abstraktná fotografia a experiment.
  • Prostriedky výstavby a kompozície (Syntax). Rytmus, ornament. Symetria a asymetria. Mierka. Rovnováha, nerovnováha, napätie. Pohyb.
  • Proporcia a zlatý rez. Portrét a ľudská figúra, modelovanie objemu svetlom.

Ďalší ročník VEČERNEJ ŠKOLY TVORIVEJ FOTOGRAFIE otvárame v marci 2024. Ak cítite, že takýto kurz je niečo pre Vás, prihlásiť sa môžete TU. V roku 2024 otvoríme 1 skupinu pre mx, 8 účastníkov.

 

Galéria prác na tému BOD A ŠKVRNA

Galéria prác na tému PLOCHA A ŠTRUKTÚRA

Galéria prác na tému ČIARA A LÍNIA

Galéria prác na tému SVETLO A TIEŇ, PLOCHA A TVAR

Galéria prác na tému FARBA A FAREBNÉ KONTRASTY

Galéria prác na tému RYTMUS A POHYB

Galéria prác na tému PORTRÉT A FIGÚRA